D1 Turany — Hubová kontra Natura 2000

Autor: Jano Topercer | 22.8.2012 o 17:30 | (upravené 24.8.2012 o 5:40) Karma článku: 8,25 | Prečítané:  1676x

15. augusta 2012 bolo na Obecnom úrade v Kraľovanoch plno skoro ako v známom pražskom železiarstve u Rotta. Verejne sa prerokúvalo tzv. dodatočné dobrovoľné naturovské hodnotenie, čiže dokument "Dálnice D1, úsek Turany — Hubová. Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000" (Roth a kol. 2012, http://www.ndsas.sk/aktuality-hodnotenie-d1-turany---hubova/44372s44763c). Zo stanoviska Botanickej záhrady UK v Blatnici z 20. augusta 2012 k tomuto hodnoteniu vyberám päť záverov.

Prvé je uznanie. Dáma Mgr. E. Chvojková a páni RNDr. P. Roth, CSc., Mgr. O. Volf, Bc. J. Hummel a Mgr. J. Dušek prerušili sériu subštandardných spiskov vzor Peťková, Mika a kol. (2007) a priniesli konečne čosi, čo v podstatných znakoch spĺňa metodický aj vecný štandard primeraného hodnotenia (appropriate assessment) v zmysle článku 6.3 Smernice č. 92/43/EHS.

Druhá je zhoda. Naše dlhodobé poznatky z dotknutých území Natura 2000 sa zhodujú s ich hodnotením vplyvov zámeru na medveďa hnedého (Ursus arctos) a rysa ostrovida (Lynx lynx) v území európskeho významu (ÚEV) Veľká Fatra i ÚEV Malá Fatra a na biotop 3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov v ÚEV Váh ako významne negatívnych. Na rozdiel od nich nám pri medveďovi a zvlášť pri rysovi aj po zohľadnení najnovších návrhov zmierňujúcich opatrení vychádzajú významne negatívne vplyvy zámeru nielen na jadrové biotopy, ale aj na migračnú a rozptylovú spojitosť ich populácií v ÚEV Veľká Fatra, ÚEV Malá Fatra a ÚEV Šíp.

No sú aj vážnejšie nezhody. Naše dlhodobé poznatky ani poznatky iných odborníkov sa nezhodujú s ich hodnotením vplyvov zámeru najmä na predmety ochrany v Prírodnej rezervácii Rojkovské rašelinisko (biotopy 7230 Slatiny s vysokým obsahom báz, 7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská, 3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody a druh mäkkýša Vertigo angustior), na prioritný biotop 9180* Lipovo-javorové sutinové lesy na päte severných strání Kopy (1187 m) v ÚEV Veľká Fatra a na druhy hlavátka podunajská (Hucho hucho) a vydra riečna (Lutra lutra) v ÚEV Váh. Pri týchto predmetoch ochrany z našich dát vychádzajú významne negatívne vplyvy zámeru, ktoré v medziach daných posudzovaným zámerom nemožno účinne zmierniť. Záver rothovcov o "mírně negativním vlivu" zámeru na Rojkovské rašelinisko je pre nás najväčšou odbornou chybou v ich hodnotení.

Štvrté sú doplnky. Na základe argumentov v našom stanovisku žiadame doplniť medzi dotknuté lokality Natura 2000 aj ÚEV Orava a medzi dotknuté druhy rybu kolka vretenovitého (Zingel streber) v ÚEV Váh. Naopak spomedzi dotknutých druhov odporúčame vynechať netopiera podkovára veľkého (Rhinolophus ferrumequinum).

Nakoniec k ďalšiemu postupu. V zmysle Smernice a nadväzujúcich metodík (European Communities 2000, 2002, Roth 2007, 2010) možno zmierňujúcimi opatreniami minimalizovať mierne negatívne vplyvy. Významne negatívne vplyvy však nemožno eliminovať, vyplývajú zo zadania zámeru a vylučujú jeho realizáciu (okrem prípadov určených v článku 6.4 Smernice). Keďže zámerom by boli významne negatívne dotknuté aj prioritné druhy a biotopy a keďže realizovateľné alternatívne riešenie existuje (pozrite záverečné stanovisko MŽP SR č. 1832/02-4.3 z 12. novembra 2002, Snopko & Pokrivčák 2010), v zmysle Smernice a nadväzujúcich metodík ako ďalšia etapa v rozhodovacom procese má nasledovať hodnotenie alternatívnych riešení — vrátane variantu B1 s tunelom Korbeľka. Od slovenských úradov žiadame len dodržanie tohto postupu. Dodatočné, dobrovoľné a dôsledné. Ďakujeme.

 

Literatúra

European Communities 2000: Managing Natura 2000 Sites. The provisions of Article 6 of the 'Habitats' Directive 92/43/CEE. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 73 s.

European Communities 2002: Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 81 s.

Peťková E., Mika Ľ., Adamec M., Čumová D., Sujová K., Schwarz M., Šeffer J., Janák M., Ripka J. & Pospiechová O. 2007: Hodnotenie významnosti vplyvov navrhovanej diaľnice D1 Turany — Hubová na územia sústavy NATURA 2000. 46 s.+prílohy, ms. [Štúdia; depon. in: Creative, spol. s r. o., Pezinok].

Roth P. 2007: Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Věstník Ministerstva životního prostředí XVII/11: 1—23.

Roth P. 2010: "Odpovídající hodnocení" - nejsilnější nástroj na ochranu Natury 2000. 16 s., ms. [Prezentácia; depon. in: Katedra ekologie Univerzity Palackého, Olomouc].

Snopko J. & Pokrivčák P. 2010: Diaľnica D1 Turany — Hubová. Technicko-ekonomická štúdia. 49 s. + prílohy, ms. [Štúdia; depon. in: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Bratislava].


Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Danko v dume dvoril Rusom, keď prekrúcajú ´68, mlčí

Danko je absolútne mimo reality, ohodnotil proruský sentiment šéfa slovenského parlamentu politológ Grigorij Mesežnikov.

KOMENTÁRE

Rusi stále trpia na štokholmský syndróm

Na prvý pohľad je to úplne nepochopiteľné.


Už ste čítali?