D1 Turany — Hubová kontra Natura 2000

Autor: Jano Topercer | 22.8.2012 o 17:30 | (upravené 24.8.2012 o 5:40) Karma článku: 8,31 | Prečítané:  1801x

15. augusta 2012 bolo na Obecnom úrade v Kraľovanoch plno skoro ako v známom pražskom železiarstve u Rotta. Verejne sa prerokúvalo tzv. dodatočné dobrovoľné naturovské hodnotenie, čiže dokument "Dálnice D1, úsek Turany — Hubová. Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000" (Roth a kol. 2012, http://www.ndsas.sk/aktuality-hodnotenie-d1-turany---hubova/44372s44763c). Zo stanoviska Botanickej záhrady UK v Blatnici z 20. augusta 2012 k tomuto hodnoteniu vyberám päť záverov.

Prvé je uznanie. Dáma Mgr. E. Chvojková a páni RNDr. P. Roth, CSc., Mgr. O. Volf, Bc. J. Hummel a Mgr. J. Dušek prerušili sériu subštandardných spiskov vzor Peťková, Mika a kol. (2007) a priniesli konečne čosi, čo v podstatných znakoch spĺňa metodický aj vecný štandard primeraného hodnotenia (appropriate assessment) v zmysle článku 6.3 Smernice č. 92/43/EHS.

Druhá je zhoda. Naše dlhodobé poznatky z dotknutých území Natura 2000 sa zhodujú s ich hodnotením vplyvov zámeru na medveďa hnedého (Ursus arctos) a rysa ostrovida (Lynx lynx) v území európskeho významu (ÚEV) Veľká Fatra i ÚEV Malá Fatra a na biotop 3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov v ÚEV Váh ako významne negatívnych. Na rozdiel od nich nám pri medveďovi a zvlášť pri rysovi aj po zohľadnení najnovších návrhov zmierňujúcich opatrení vychádzajú významne negatívne vplyvy zámeru nielen na jadrové biotopy, ale aj na migračnú a rozptylovú spojitosť ich populácií v ÚEV Veľká Fatra, ÚEV Malá Fatra a ÚEV Šíp.

No sú aj vážnejšie nezhody. Naše dlhodobé poznatky ani poznatky iných odborníkov sa nezhodujú s ich hodnotením vplyvov zámeru najmä na predmety ochrany v Prírodnej rezervácii Rojkovské rašelinisko (biotopy 7230 Slatiny s vysokým obsahom báz, 7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská, 3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody a druh mäkkýša Vertigo angustior), na prioritný biotop 9180* Lipovo-javorové sutinové lesy na päte severných strání Kopy (1187 m) v ÚEV Veľká Fatra a na druhy hlavátka podunajská (Hucho hucho) a vydra riečna (Lutra lutra) v ÚEV Váh. Pri týchto predmetoch ochrany z našich dát vychádzajú významne negatívne vplyvy zámeru, ktoré v medziach daných posudzovaným zámerom nemožno účinne zmierniť. Záver rothovcov o "mírně negativním vlivu" zámeru na Rojkovské rašelinisko je pre nás najväčšou odbornou chybou v ich hodnotení.

Štvrté sú doplnky. Na základe argumentov v našom stanovisku žiadame doplniť medzi dotknuté lokality Natura 2000 aj ÚEV Orava a medzi dotknuté druhy rybu kolka vretenovitého (Zingel streber) v ÚEV Váh. Naopak spomedzi dotknutých druhov odporúčame vynechať netopiera podkovára veľkého (Rhinolophus ferrumequinum).

Nakoniec k ďalšiemu postupu. V zmysle Smernice a nadväzujúcich metodík (European Communities 2000, 2002, Roth 2007, 2010) možno zmierňujúcimi opatreniami minimalizovať mierne negatívne vplyvy. Významne negatívne vplyvy však nemožno eliminovať, vyplývajú zo zadania zámeru a vylučujú jeho realizáciu (okrem prípadov určených v článku 6.4 Smernice). Keďže zámerom by boli významne negatívne dotknuté aj prioritné druhy a biotopy a keďže realizovateľné alternatívne riešenie existuje (pozrite záverečné stanovisko MŽP SR č. 1832/02-4.3 z 12. novembra 2002, Snopko & Pokrivčák 2010), v zmysle Smernice a nadväzujúcich metodík ako ďalšia etapa v rozhodovacom procese má nasledovať hodnotenie alternatívnych riešení — vrátane variantu B1 s tunelom Korbeľka. Od slovenských úradov žiadame len dodržanie tohto postupu. Dodatočné, dobrovoľné a dôsledné. Ďakujeme.

 

Literatúra

European Communities 2000: Managing Natura 2000 Sites. The provisions of Article 6 of the 'Habitats' Directive 92/43/CEE. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 73 s.

European Communities 2002: Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 81 s.

Peťková E., Mika Ľ., Adamec M., Čumová D., Sujová K., Schwarz M., Šeffer J., Janák M., Ripka J. & Pospiechová O. 2007: Hodnotenie významnosti vplyvov navrhovanej diaľnice D1 Turany — Hubová na územia sústavy NATURA 2000. 46 s.+prílohy, ms. [Štúdia; depon. in: Creative, spol. s r. o., Pezinok].

Roth P. 2007: Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Věstník Ministerstva životního prostředí XVII/11: 1—23.

Roth P. 2010: "Odpovídající hodnocení" - nejsilnější nástroj na ochranu Natury 2000. 16 s., ms. [Prezentácia; depon. in: Katedra ekologie Univerzity Palackého, Olomouc].

Snopko J. & Pokrivčák P. 2010: Diaľnica D1 Turany — Hubová. Technicko-ekonomická štúdia. 49 s. + prílohy, ms. [Štúdia; depon. in: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Bratislava].


Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Oravčanov hanili za svadby, teraz sú vzorom. A poďakujte vojakom, znelo z každej dediny

Celoštátne testovanie ohrozuje neistá ochota zdravotníkov.

Prvá západná krajina, ktorá sa pokúša plošne testovať, píšu o Slovensku

Netreba odhaliť každého pozitívneho, vysvetľuje odborník.

Komentár Bena Cunninghama

Mýli sa pápež?

Akú hodnotu má vyhlásenie cirkvi, ak sa dá jednoducho zmeniť?


Už ste čítali?